Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Tràmits consulta mèdica

Autorització administrativa de consultes mèdiques

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançat el Departament de Salut, i el mateix CCMC el 30 d’abril del 2015.

Totes aquelles consultes que no reuneixin els requisits anteriors s’hauran de gestiornar a través del Departament de Salut d’acord amb els procediments establerts al seu web.
crossmenu