Tràmits consulta mèdica

Autorització administrativa de consultes mèdiques

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançat el Departament de Salut, i el mateix CCMC el 30 d’abril del 2015.

Totes aquelles consultes que no reuneixin els requisits anteriors s’hauran de gestiornar a través del Departament de Salut d’acord amb els procediments establerts al seu web.
crossmenu