Col·legi Oficial de Metges de Lleida

El col·legi

Institució

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida és una corporació de dret públic de caràcter professional

Fundada l’any 1898, actualment hi figuren inscrits més de 2.000 metges.

A la demarcació de Lleida, el Col·legi és l’organisme encarregat del registre dels professionals i de les societats professionals mèdiques, en què la col·legiació és obligatòria per a tots els professionals que desitgen exercir la medicina.

El domicili social del Col·legi des del mes d' Abril de 1974 és la Rambla d’Aragó número 14 principal, de la ciutat de Lleida.

Funcions

Assumir la representació dels metges i de les societats professionals col·legiades davant les autoritats i els organismes públics o privats
Promoure i desenvolupar la formació mèdica continuada dels col·legiats
Promoure i exercir la vigilància i el control de les actituds i les pràctiques mèdiques

Estructura de
funcionament

crossmenu