Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Talonaris de receptes

Metges jubilats

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Departament de Salut tenen establert un acord a través del qual els metges jubilats de l’ICS o centres, serveis i hospitals concertats pel CatSalut poden sol·licitar talonaris de receptes.

Aquestes receptes s’utilitzaran per a us propi, i per a familiars directes (cònjuge, pares, fills) que així ho acceptin i que siguin declarats pel metge.

Assistència sanitària privada

La normativa de receptes mèdiques està regulada pel Real Decreto 1718/2010 (BOE 20-01-2011), vigent des del dia 21 de gener de 2013.
Els estupefaents resten exclosos d’aquesta regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

D’acord amb la normativa esmentada, les entitats, consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats són responsables de l’edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.

Per afavorir el compliment de la norma es facilita un model de la recepta privada en paper que es pot sol·licitar mitjançant el botó adjunt. S'ha d'omplir el formulari i el sistema envia al correu indicat els enllaços de descàrrega.

Si necessita ajuda, pot contactar amb administracio@comll.cat.
crossmenu