Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Talonaris de receptes

Metges jubilats

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Departament de Salut tenen establert un acord a través del qual els metges jubilats de l’ICS o centres, serveis i hospitals concertats pel CatSalut poden sol·licitar talonaris de receptes.

Aquestes receptes s’utilitzaran per a us propi, i per a familiars directes (cònjuge, pares, fills) que així ho acceptin i que siguin declarats pel metge.

Assistència sanitària privada

La normativa de receptes mèdiques està regulada pel Real Decreto 1718/2010 (BOE 20-01-2011), vigent des del dia 21 de gener de 2013.
Els estupefaents resten exclosos d’aquesta regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

D’acord amb la normativa esmentada, les entitats, consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats són responsables de l’edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.

Per afavorir el compliment de la norma es facilita un model de la recepta privada en paper que es pot sol·licitar mitjançant el botó adjunt. S'ha d'omplir el formulari i el sistema envia al correu indicat els enllaços de descàrrega.

Si necessita ajuda, pot contactar amb administracio@comll.cat.
Plataforma Digital d’intercanvi de receptes privades

AVÍS: Prorroga del sistema d'enviament de còpies de recepta. L'aplicació deixarà d'estar disponible a partir del 01/08/2022. Les farmàcies mantindran la dispensació de les prescripcions fins el 10/08/2022
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), han desenvolupat i posat en funcionament de manera excepcional mentre es mantenen les limitacions a la lliure circulació, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es puguin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic…) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir a https://copiarecepta.ccmc.cat fent ús dels noms d’usuari i contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

Les receptes amb estupefaents no poden compartir-se a través d’aquesta plataforma.
Si necessiteu ajuda podeu contactar a través de l’adreça de correu electrònic administracio@comll.cat.
crossmenu