Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Receptes mèdiques

Talonaris metges jubilats

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Departament de Salut tenen establert un acord a través del qual els metges jubilats de l’ICS o centres, serveis i hospitals concertats pel CatSalut poden sol·licitar talonaris de receptes.

Aquestes receptes s’utilitzaran per a us propi, i per a familiars directes (cònjuge, pares, fills) que així ho acceptin i que siguin declarats pel metge.

Recepta mèdica en paper

Si necessita un model de recepta mèdica en paper, pot contactar amb administracio@comll.cat.

Receptes assistència sanitària privada

La normativa de receptes mèdiques està regulada pel Real Decreto 1718/2010 (BOE 20-01-2011), vigent des del dia 21 de gener de 2013.
Els estupefaents resten exclosos d’aquesta regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

Recepta mèdica privada electrònica
El sistema de Recepta Electrònica Privada està desenvolupat a l'empara del que s'estableix en l'article 14.4 del Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació, i en el funcionament de la qual es preserva en tot moment el dret del pacient a la protecció de les dades de caràcter personal i a la confidencialitat de la seva història clínica.

Aquest sistema també permet la possibilitat de prescriure i dispensar estupefaents amb totes les garanties exigides per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i conforme a la legislació vigent en matèria de prescripció i dispensació de medicaments estupefaents (Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre).

La recepta electrònica privada suposa un indubtable avanç en la lluita contra el frau perquè la seva traçabilitat i unicitat impedeix la seva falsificació o duplicació.

A partir de juliol de 2023, el Col·legi de Metges de Lleida oferirà als seus col·legiats l'accés i ús de la plataforma REMPe que permet emetre receptes mèdiques electròniques privades i la seva dispensació a oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l'estat.
crossmenu