Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Carnet metge col·legiat

Carnet i
certificat digital

El carnet col·legial acredita la teva condició de metge col·legiat a la província de Lleida i la teva especialitat, si la tens registrada.

Incorpora un certificat digital que et proporciona una signatura digital amb validesa legal per emetre receptes electròniques a través del Departament de Salut, accedir i/o signar documents digitals i dur a terme gestions amb el Col·legi i l’administració.

El carnet de metge col·legiat amb certificat digital i signatura electrònica es converteix, d’aquesta manera, en una solució creada per metges i per als metges, una clau d’accés universal, segura i fiable als serveis sanitaris que permet, a més, el desenvolupament de nous serveis, amb el ple respecte dels drets dels pacients.

En cas de furt o robatori, pots sol·licitar un duplicat gratuïtament per correu electrònic a administracio@comll.cat adjuntant la fotocòpia de la denúncia corresponent i una foto mida carnet, si el vols actualitzar. En cas de pèrdua reiterada (més de dos duplicats a l’any), el Col·legi carregarà 5 euros en concepte d’emissió del tercer i següents duplicats del carnet col·legial.

Què pots fer amb el carnet de metge amb certificat digital COMLL?

Avantatges
Usos
Identificació. T’acredita com a metge col·legiat i et permet signar receptes electròniques i fer tràmits amb l’administració a títol personal.
Mobile. El pots tenir al teu carnet i també al telèfon mòbil a través de l’App del COMLL.
Cinc anys de validesa. El pots renovar on line per cinc anys. A partir d’aquí, les següents renovacions hauran de ser presencials al COMLL.
Tu decideixes. Pots escollir si el vols tenir actiu o no el teu carnet col·legial.
Seguretat. Funciona amb un codi PIN de quatre dígits, i un número PUK de recuperació.
Confiança. Certificat operat per Firmaprofesional
En l’àmbit mèdic públic
· Recepta electrònica
· Història clínica compartida
· Consentiments informats
· Certificats mèdics
En l’àmbit mèdic privat
· Prescripció privada
· Consentiments informats
· Certificats mèdics
· Informes mèdics, autoritzacions
· Enviament de documents entre metges
En l’àmbit col·legial
· Tràmits amb COMLL
· Votacions i consultes electròniques
· Obtenció de certificats (desplaçaments o altres)
En l’àmbit laboral privat
· Tràmits AEAT, impostos
· Altes, baixes IAE
· Altes i baixes SS
· Vida laboral
· Signatura contractes laborals (universitats)
En l’àmbit personal
· Tràmits amb l’administració (AEAT, DGT, Ajuntament...)
· Obtenció del certificat de delictes sexuals
· Signatura de documents personals (mútues, assegurances...)
crossmenu