Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Carnet metge col·legiat

Carnet i
certificat digital

El carnet col·legial acredita la condició de metge col·legiat a la província de Lleida i l'especialitat, si està registrada.

Incorpora un certificat digital que proporciona una signatura digital amb validesa legal per emetre receptes electròniques a través del Departament de Salut, accedir i/o signar documents digitals i dur a terme gestions amb el Col·legi i l’administració.

El carnet de metge col·legiat amb certificat digital i signatura electrònica es converteix, d’aquesta manera, en una solució creada per metges i per als metges, una clau d’accés universal, segura i fiable als serveis sanitaris que permet, a més, el desenvolupament de nous serveis, amb el ple respecte dels drets dels pacients.

NORMATIVA D'EXPEDICIÓ

El primer carnet col·legial s'emetrà de manera totalment gratuïta. En les següents expedicions, el col·legiat abonarà l'import de 7 Euros en concepte de targeta i certificat.

Si es sol·licita l'enviament al lloc de treball, es realitzarà per correu ordinari. Si el col·legiat decideix que l'enviament sigui per missatgeria haurà d'abonar-ne les despeses.

En cas de furt o robatori, pot sol·licitar un duplicat gratuïtament per correu electrònic a administracio@comll.cat adjuntant la fotocòpia de la denúncia corresponent i una foto mida carnet, si es vol actualitzar.

Què pot fer amb el carnet de metge amb certificat digital COMLL?

Avantatges
Usos
Identificació. Acredita com a metge col·legiat i  permet signar receptes electròniques i fer tràmits amb l’administració a títol personal.
Mobile. El pot tenir al seu carnet i també al telèfon mòbil a través de l’App del COMLL.
Cinc anys de validesa. El pot renovar on line per cinc anys. A partir d’aquí, les següents renovacions hauran de ser presencials al COMLL.
Vostè decideix. Pot escollir si vol tenir actiu o no el seu carnet col·legial.
Seguretat. Funciona amb un codi PIN de quatre dígits, i un número PUK de recuperació.
Confiança. Certificat operat per Firmaprofesional
En l’àmbit mèdic públic
· Recepta electrònica
· Història clínica compartida
· Consentiments informats
· Certificats mèdics
En l’àmbit mèdic privat
· Prescripció privada
· Consentiments informats
· Certificats mèdics
· Informes mèdics, autoritzacions
· Enviament de documents entre metges
En l’àmbit col·legial
· Tràmits amb COMLL
· Votacions i consultes electròniques
· Obtenció de certificats (desplaçaments o altres)
En l’àmbit laboral privat
· Tràmits AEAT, impostos
· Altes, baixes IAE
· Altes i baixes SS
· Vida laboral
· Signatura contractes laborals (universitats)
En l’àmbit personal
· Tràmits amb l’administració (AEAT, DGT, Ajuntament...)
· Obtenció del certificat de delictes sexuals
· Signatura de documents personals (mútues, assegurances...)
crossmenu