Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Al servei dels ciutadans

Bústia de suggeriments i reclamacions

Suggeriments

Podeu fer els vostres suggeriments aquí.

Reclamacions
El Col·legi és l’entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s’adequen i compleixen la bona pràctica mèdica i les obligacions deontològiques de la professió, i sancionar, si escau, les conductes infractores.

Els usuaris poden presentar una queixa o reclamació per l’actuació professional d’un col·legiat, adreçant un escrit a la Junta de Govern del COMLL.
crossmenu