Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Coneix el codi deontològic del nostre col·legi

Comissió deontològica

El Codi de Deontologia, aprovat a l’Assemblea de Metges de Catalunya el 16 de juny de 1997, va ser actualitzat per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005 i novament modificat en un procés participatiu dels quatre col·legis, que va entrar en vigor el 5 de febrer de 2022.
Consulta el Codi Deontològic

Membres de l’actual Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Presidenta

Dra. Montserrat Esquerda Aresté
Pediatria

Secretari

Dr. Jacint Cabau Rubies
Cardiologia, Medicina Interna, Pneumologia

Vocal

Dr. Alfred Dealbert Aguilar
Cirurgia General i Digestiva

Vocal

Dra. Maria Lluisa Madrid Valls
Medicina Familiar i Comunitària

Vocal

Dr. Emilio Maestre Mir
Obstetrícia i Ginecologia

Vocal

Dr. Oriol Yuguero Torres
Medicina Familiar i Comunitària

Vocal

Dra. Anna Bergua Solans
Medicina del Treball

Vocal

Dra. Ana B. Vena Martínez
Geriatria
crossmenu