Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Al servei dels ciutadans

Consulta de metges i societats professionals col·legiades

Consulta de metges i societats professionals col·legiades

Registre de Metges Col·legiats
La informació que se subministra és transcripció directa de la remesa pels Col·legis de Metges en aplicació de l’article 10.4 de la Llei Estatal sobre Col·legis Professionals. Si voleu més informació, contacteu amb el Col·legi de Metges.

En aplicació de l’article 28.2 de la LOPD, s’informa que la utilització per a fins comercials, publicitat o prospecció comercial de les dades de contacte requereix el consentiment exprés dels col·legiats, excepte en els supòsits recollits a la llei.

Registre de Societats Professionals Col·legiades
El Registre de Societats Professionals conté les dades públiques de les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Metges de Lleida, les quals són actualitzades d’acord amb la informació que proporciona cada societat.

El Registre de Societats Professionals ha estat elaborat d’acord amb el que es disposa en matèria d’accés dels ciutadans a informació pública a l’article 10.2.b de la Llei Estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals en el redactat de la Llei Estatal 25/2009, de 22 de desembre, i l’article 8 de la Llei Estatal 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

crossmenu