Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Més informació

Més informació

ENLLAÇOS RELACIONATS

Decret 151/2017 de 17 d’octubre pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. (DOG núm. 7477 publicat el 19/10/2017)

Conveni de 14 d'abril de 2015 entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per a la delegació de funcions de tramitació d'expedients d'autorització de determinades consultes mèdiques.

Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, per al que s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. (BOE núm. 254 publicat el 23/10/2003)

Normativa TAAC per l’autorització de consultes.

crossmenu