Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Assegurances i banca

Servei 
assegurador 
Medicorasse

Medicorasse, la corredoria especialitzada en assegurances per a metges de la qual el Col·legi de Metges de Lleida és col·laborador extern, proporciona assessorament personalitzat i ofereix cobertura asseguradora integral adaptada a les necessitats dels nostres col·legiats en l’àmbit professional, personal i familiar.

Revisió d’assegurances gratuïta
Un assessor personal analitza els riscos als quals t’exposes, optimitza les cobertures que tens contractades i les adapta a les necessitats del moment, evitant duplicitats i sobrecostos.

Sol·liciti una revisió d’assegurances gratuïta

Assegurances

Assegurances personals
Vida, salut, accidents, llar, baixa laboral, automòbils, decessos, estalvi, dependència.

Assegurances professionals
Responsabilitat civil, danys materials, responsabilitat civil de directius, MEL, ciber-riscos.

Més informació sobre assegurances
Agents Medicorasse al COMLL

Yurema González Miranda
yurema.gonzalez@med.es
973 270 811 EXT. 2

Pere Galcerán Codina
pere.galceran@med.es
973 270 811 EXT. 2

El COMLL actua com a col·laborador extern de Medicorasse, Corredoria de Seguros del CMB, SAU. CIF A59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre distribució d’assegurances.
Més informació Medicorasse

Servei bancari 
Med1

Med1 Serveis Financers, com a agent bancari de BBVA, posa a l’abast dels col·legiats del COMLL una àmplia gamma de productes bancaris i serveis financers adaptats a les necessitats específiques dels metges i les seves famílies.
Compte Med1

Un compte corrent amb condicions exclusives que et permet gestionar fàcilment el teu dia a dia bancari. 

Finançament:
- Préstecs personals
- Finançament d’impostos
- Avançament de nòmina
- Rènting/finançament automòbils
- Hipoteques
- Prèstecs negoci
- Rènting de maquinària mèdica
Estalvi i inversió:
- Fons d’inversió
- Dipòsits combinats
- Pla de pensions
- Carteres gestionades
Sol·liciti més informació sense compromís
Gestora Comercial de Med1

M. Reyes Escrich Grimaldo
reyes.escrich@med.es
973 270 811 EXT. 4 | 690 373 721

Medone Serveis SLU., amb NIF B-  6 19 10 8 6 5, RM de Barcelona, tom 3 16 4 2, foli 5, full B- 19 6 8 7 3, inscripció 7a i domiciliada a 08017 - Barcelona, passeig de la Bonanova, 47, i posa aquests productes al teu abast en condició d’agent bancari de BBVA.
Més informació Med1
crossmenu