Vetllem pel benestar dels col·legiats

Junta de govern

L’actual junta de govern va ser escollida en les eleccions de l'octubre del 2019.

President

Dr. Ramón Mur Garcés
Medicina Familiar i Comunitària

Vicepresident

Dr. Sebastià Barranco Tomás
Salut Pública

Secretari

Dr. Íñigo M. Lorente Doria
Medicina Familiar i Comunitària

Tresorer

Dr. Carlos I. Querol Vela
Medicina Familiar i Comunitària

Vocal

Dra. Laura Melé Olivé
Obstetrícia i Ginecologia

Vocal

Dra. María Chiné Segura
Pediatria

Vocal

Dra. M. Pilar Guiu Villanueva
Medicina General
crossmenu