Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Condicions d'ús

1. Condicions generals

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web https://www.comll.cat/, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través d’aquest lloc web.

Col·legi Oficial de Metges de Lleida disposa d’una pàgina web de productes que son subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar la condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts haurà de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

2. Usuari

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través d’aquest lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació negocial.

3. Usuari registrat

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten a l’apartat “Accedir al meu compte”.

L’usuari amb l’emplenament de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Un cop complet el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetrà accedir a una àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el supòsit de que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a info@tradicionsenjoc.cat perquè es procedeixi a la seva modificació.

4. Procediment de compra i pagament

Al lloc web es descriu les condicions de cadascun dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut.

Els preus poden canviar en qualsevol moment però (llevat a l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de Comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitja adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant transferència bancaria i bizum

 • Si es desitja realitzar el pagament per transferència bancària, cal que es realitzi la transferència al compte bancari que li indicarem per correu electrònic, indicant el seu nom i número de comanada. Una vegada verificat que els diners son consignats, s’entendrà que el contracte s’ha perfeccionat.
 • Si el pagament es realitza per plataforma Bizum; es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, havent l’ usuari accedir al seu compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a l’empresa el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.

En cap cas, Col·legi Oficial de Metges de Lleida emmagatzema aquestes dades, donat que només són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a Col·legi Oficial de Metges de Lleida el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, Col·legi Oficial de Metges de Lleida emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari i s’adjuntarà una copia a la comanda.

Si ho desitja, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic comll@comll.cat o per telèfon a 973270811, per sol·licitar que li remetem el comprovant de compra per correu postal o per qualsevol altre mitjà equivalent.

5. Dret de desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre i quan, el producte sigui retornat en correcte estat, en el seu estat original i amb els precintes de garantia intactes.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic, comll@comll.cat al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant aquest formulari:

A l’ Atenció de Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Per la present, els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda a baix referenciat:

 • Referència (núm. de compra o factura): ___________________________
 • Producte rebut el dia ________/________/________
 • Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):

 • Domicili de qui exerceix el dret :______________________________
 • Correu electrònic de qui exerceix el dret : ________________@___________________________ (obligatori si es remet via electrònica)
 • Data: ________/________/________
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
  (només si el formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat aquest termini, Col·legi Oficial de Metges de Lleida no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

6. Resolució de conflicte:

S'informa que Col·legi Oficial de Metges de Lleida, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

7. Llei aplicable i jurisdicció

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius - llevat que es tracti d’imposicions legals - i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

crossmenu