Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

El CCMC rebutja les mesures aprovades pel govern central que permeten contractar com a especialistes metges sense la titulació corresponent i que obren una nova porta a la precarietat

02/10/2020
Categoria:

Davant l’aprovació, per part del govern de l’Estat, del Reial Decret-llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans al Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) vol posar de manifest el següent:

  1. Lamentem que les mesures excepcionals contingudes a l’esmentat Reial Decret-llei no hagin estat, no ja consensuades o negociades amb els representants de la professió mèdica i amb altres agents socials, sinó ni tan sols consultades amb els mateixos i que el seu coneixement s’hagi produït a través de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Considerem que el període d’excepcionalitat en què ens trobem obliga a prendre, de manera prioritària, decisions relacionades amb l’increment pressupostari necessari per augmentar la retribució dels professionals i per millorar les infraestructures i equipaments actuals.
  2. El CCMC s’ha pronunciat des de fa anys sobre la manca de metges en algunes especialitats concretes i també en determinades zones del territori, sobretot en l’àmbit rural. Considerem que qualsevol mesura dirigida a augmentar el nombre de metges ha de venir donada per l’increment de places de grau i de formació MIR i, en segon terme, per una desburocratització del sistema que faciliti la feina dels professionals sanitaris i els deslliuri de tasques que no són assistencials.
  3. Pel que fa a la norma aprovada, considerem que és una decisió errònia atorgar, ni que sigui de manera temporal, competències pròpies de metges especialistes a metges que no han obtingut plaça MIR, tot i haver aprovat l’examen. Mai un recent titulat, estigui o no en formació, pot fer les funcions d’especialista. Justament la formació MIR, mitjançant la supervisió decreixent i l’autonomia creixent, és el sistema vigent d’especialització. La utilització de la figura prevista al Reial Decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut per a la contractació de personal amb finalitats que serien pròpies d’un nomenament interí i que no seguirà cap programa formatiu, a més de menystenir la situació dels MIR que sí que han obtingut una plaça, corre el risc de convertir-se en una nova porta d’entrada a la precarietat contractual del sistema públic de salut.
  4. Pel que fa als metges extracomunitaris que tenen pendent l’homologació de títols de metge especialista, és prioritari que el Ministeri de Sanitat agilitzi els expedients pendents i que acrediti la idoneïtat dels candidats. La manca de celeritat i agilitat en el procés d’homologació és la base d’un problema que no es pot solucionar amb homologacions exprés transitòries.
  5. En relació amb les mesures excepcionals sobre la circulació d’especialistes entre l’Atenció Primària i els hospitals i viceversa a les quals fa referència la norma aprovada, entenem que qualsevol col·laboració de professionals entre nivells assistencials ha de venir donada per les necessitats concretes al territori i el respecte de les competències professionals dels mateixos.
  6. Per tot això, demanem la retirada de Reial Decret-Llei 29/2020, de 29 de setembre i de les mesures excepcionals que hi són contemplades, donat que generen confusió a les organitzacions sanitàries i als professionals. Creiem que, davant l’excepcionalitat del moment, calen decisions en la línia del que des del CCMC hem plantejat recentment al Decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya (Deu propostes de canvi a partir de les lliçons apreses durant la crisi sanitària de la COVID-19), juntament amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS).
crossmenu