Col·legi Oficial de Metges de Lleida

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), presidit per Jaume Padrós, va celebrar el dia 16 de novembre una reunió plenària a la qual també ha assistit el conseller de Salut, Manel Balcells. Durant la trobada s’ha abordat la delicada situació que viu la sanitat catalana, un dels principals eixos de cohesió social del país, al voltant dels reptes i problemes als quals ha de fer front de manera imminent: el dèficit de finançament; la necessitat de millora de les condicions laborals, així com de la inversió en infraestructures i en tecnologia; el reconeixement i la salut dels professionals i, sobretot, un dels grans problemes, el sociodemogràfic, que afecta la professió. En definitiva, la necessitat de transformació del sistema sanitari d’acord amb les recomanacions ja expressades pel Comitè d’experts que va elaborar el document 30 mesures per enfortir el sistema de salut.

El conseller s’ha fet seves les següents premisses plantejades pel CCMC per la millora del sistema sanitari català:

 1. Cal posar fi a la incertesa que pateix el sistema sanitari promovent un pacte, el més ampli possible, de totes les forces del Parlament per tal de planificar un full de ruta del futur del sistema sanitari català, al marge de la lícita confrontació política. En aquest context, la situació pressupostària és un element que ha d’ajudar a definir el futur immediat i permetre planificar a mig i llarg termini.
 2. És necessari disposar d’un instrument d’estudi i d’avaluació de les necessitats en recursos humans del sistema que permeti planificar i adequar propostes, especialment ara, davant l’actual crisi sociodemogràfica de professionals (metges i infermeres).
 3. L’atenció primària és el servei de referència, proximitat i confiança pel que fa a la salut dels ciutadans i la població. Cal apoderar efectivament els equips amb una dotació de recursos i autonomia reals per tal de millorar l’accessibilitat, la longitudinalitat, la presencialitat i l’equitat. Aquest àmbit de salut garanteix l’acompanyament, les accions preventives i comunitàries, el diagnòstic de noves malalties i el control i seguiment de les malalties cròniques.
 4. Cal reforçar tot el sistema sanitari amb la voluntat d’enfortir-lo i millorar-ne el servei. Cal una dotació suficient  per millorar les condicions econòmiques i reconèixer els professionals. Cal inversió en infraestructures i tecnologia que faciliti la feina dels professionals i que millori la qualitat del servei.
 5. Cal prestigiar i posar en valor la feina que desenvolupen els professionals i els serveis sanitaris per la millora de la salut de la població. Cal reconèixer les bones pràctiques assistencials i organitzatives, amb incentius que afavoreixin el desenvolupament i la millora. Ens cal posar en valor tot allò que es fa i que es fa bé, que és molt, i fugir de generalitzacions catastrofistes.
 6. En aquest sentit, cal disposar d’un ens d’avaluació d’aquestes pràctiques i dels models organitzatius. Un ens de gestió independent que permeti que les diferents actuacions i intervencions, a través d’un procés de rendiment de comptes, siguin avaluades de manera objectiva, tenint en compte a qualitat assistencial i la seguretat clínica, i que permeti l’anàlisi per ajudar a la presa de decisions.
 7. Pel que fa als serveis d’urgències, són prioritàries la reordenació dels serveis i la instauració de nous models organitzatius per a la cobertura dels horaris de nit i de caps de setmana. És necessària la planificació en el territori i en els diferents àmbits assistencials. Cal reconèixer i revaloritzar la feina dels professionals i la seva especialització.
 8. Cal promocionar el treball en xarxa i els acords entre àmbits assistencials. La relació de l’atenció primària i l’atenció hospitalària ha de ser entre iguals, basada en el pacte, el respecte i assegurant l’acompanyament i la transició dels pacients. Igualment, és prioritari dur a terme una reordenació de serveis hospitalaris a tot el país, basada en la màxima col·laboració entre centres i equips assistencials i tenint cura de l’equilibri territorial.
 9. Cal prestigiar el lideratge clínic i organitzatiu dels professionals com a motor de transformació i millora del sistema sanitari. Impulsar el lideratge a través de la formació. Invertir en lideratge és invertir en futur.
 10. La desburocratització del sistema sanitari és una prioritat. Suposa guanyar temps per a l’acte assistencial i incrementa l’autoestima professional. És urgent afavorir tasques delegades i el treball en equip entre tots els grups professionals, amb desenvolupament màxim de les competències. És urgent deixar de fer activitats que no aporten valor.
 11. La formació, la docència, la recerca i l’emprenedoria han de formar part de l’activitat ordinària dels professionals de la salut. De manera específica, cal una estratègia clara que afavoreixi l’increment de la formació especialitzada (places MIR) per a les especialitats deficitàries.
 12. Cal una definició clara de la cartera de serveis. Cal explicar clarament els límits i les limitacions del sistema sanitari, tot afavorint la seguretat clínica. El CCMC ha demanat que s’eviti fomentar la creació d’expectatives entre la població que facin pensar que les demandes al sistema sanitari poden ser infinites i que qui les ha de proveir són els professionals.
 13. Cal considerar la implantació progressiva de la telemedicina i de nous instruments de comunicació analitzant-ne els avantatges i inconvenients, amb especial atenció a la bretxa digital.
 14. La integració social i sanitària és prioritària. S’ha de fer amb recursos suficients i, en cap cas, pot implicar convertir problemes socials en sanitaris. Cal un compromís transversal de les diferents àrees per treballar i millorar els determinants socials de la salut i  tenir un impacte positiu en millores de salut poblacional.
 15. Finalment, el CCMC ha instat el Conseller que, davant la imminent negociació d’un nou conveni a l’àmbit del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i, posteriorment, a l’Institut Català de la Salut (ICS), impulsi  l’assoliment d’acords de les parts el més aviat possible que reconeguin unes condicions laborals i salarials més justes i dignes per als professionals.

Els membres del plenari del CCMC i el conseller de Salut s’han emplaçat a una nova trobada per fer el seguiment d’aquestes premisses i propostes.

A la imatge, d’esquerra a dreta: el president del CCMC i del CoMB, Jaume Padrós; la secretària general del Departament de Salut, Mercè Salvat; el vicepresident del CCMC i president del COMLL, Ramón Mur; el conseller de Salut, Manel Balcells; la vicepresidenta primera del COMT, Carme Boqué; i el president del COMG, Josep Vilaplana.

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) convoca la 15a edició del Concurs infantil de dibuixos de Nadal.

Les bases resumides del concurs són:

El lliurament de premis i obsequis es farà de manera presencial i col·lectiva el dia 21 de desembre a partir de les 18 hores, si la normativa COVID-19 ho permet. En cas contrari, es farà de manera individual amb cita prèvia i es comunicaran oportunament els horaris.

Catalunya ha tingut sempre una llarga tradició i un paper molt actiu en el desenvolupament de les estructures sanitàries, especialment, pel que fa al suport i organització de les corresponents a la salut pública i, en concret, a la vigilància, prevenció i control de les malalties transmissibles. A l’empara de la Llei de Salut Pública (2009), es va crear l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

En l’àmbit acadèmic i de recerca, Catalunya és capdavantera en matèria de salut pública, amb el desenvolupament de projectes de recerca i de cooperació internacional i d’activitats docents de gran qualitat i nivell. Aquesta activitat la desenvolupen nombrosos professionals adscrits a les universitats catalanes i a instituts de recerca de reconegut prestigi, institucions molt ben situades en les classificacions acadèmiques i docents internacionals. 

Catalunya té totes les condicions necessàries per acollir la futura Agència Estatal de Salut Pública (AESAP), especialment per la seva capacitat d’integrar, d’innovar i de tenir una visió àmplia del que significa una agència d’aquestes característiques, consolidant i reforçant el model de treball interdisciplinari i en xarxa entre tots els actors implicats, tant del conjunt de l’Estat com dins de la Unió Europea. També per la capacitat demostrada de treballar sota els estàndards de màxima qualitat i eficiència i amb tots els mecanismes exigibles de competència, transparència, rigor i avaluació de resultats.

Com a institucions col·legials professionals implicades en la salut pública i en la salut de tothom i reconeixent la importància cabdal i estratègica de l’AESAP, donem tot el nostre suport al Govern de Catalunya per tal que faci possible la ubicació de la futura agència a Catalunya.

El document de suport ha estat signat a Barcelona el 9 de novembre de 2022 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Anit, com a preàmbul a la VII Convención de la Profesión Médica, que té lloc a Madrid del 3 al 5 de Novembre organitzada pel Consejo General de Médicos, es va retre homenatge als 125 companys morts en la pandèmia de COVID-19.

A l'acte van assistir més de 500 persones entre professionals mèdics, autoritats, juntes directives dels col·legis de metges i els familiars dels traspassats. A més, ha comptat amb la participació dels membres de la Comisión Permanente del CGCOM. Durant la trobada, les famílies han estat acompanyades pels membres de les juntes directives dels col·legis de metges als quals pertanyien els col·legiats.

El Dr. José Manuel de la Font Martín, vidu de la Dra. Eliecer Martina López Muñoyerro i també mèdic, va parlar en nom de tots els familiars i va expressar el seu agraïment al CGCOM i als col·legis de metges per “reconèixer i homenatjar la memòria dels nostres sers estimats. Gràcies per aquest record tan emotiu i merescut”.

El Dr. Ramón Mur, com a president del Col·legi de Metges de Lleida, va recollir la medalla amb la concessió de Col·legiat d'Honor amb Emblema de Plata al Dr. Albert Coll i Nus, col·legiat del COMLL que va morir per COVID-19 a l'abril de 2020, mentre exercia la Medicina. La insígnia va ser recollida en nom de la família del Dr. Coll, a qui se li farà lliurament d'aquesta.

Veure vídeo SIEMPRE PRESENTES

La secció de Metges Jubilats ha preparat, de la mà del professor Salvador Escudé i Baró, un cicle sobre aquest metge i poeta nascut a Lleida que inclou els següents actes:

⊕ Inscripció Conferència

⊕ Inscripció Ruta

La Secció de Metges Jubilats del COMLL comença de nou les seves activitats per al curs 2022-23. La primera d'elles és la xerrada sobre Cinema i Medicina, a càrrec del Sr. Juan Ferrer, que tindrà lloc el proper 17 de novembre a les 19 hores a la Sala d'Actes del COMLL (Rambla Aragó, 14, ppal - 25002 Lleida).

Per temes organitzatius, preguem que els interessats en assistir-hi facin la seva inscripció en aquest enllaç fins al dia 15 de novembre.

⊕ Inscripció

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL), amb la col·laboració de l’IDIAPJGol i l’Institut Català de la Salut Atenció Primària Lleida, convoca la segona edició dels Premis COMLL a la recerca en l’atenció primària amb la finalitat de facilitar i fomentar la recerca entre els equips d’atenció primària de salut i les persones i grups que hi treballen.

L’objectiu d’aquests premis és motivar els professionals de la medicina per a la realització de projectes de recerca en l'Àmbit de l'Atenció Primària de Salut a Lleida.

S’estableixen dos premis dotats amb la quantitat única i indivisible de 1.500€ cadascun i certificació a les persones autores de l’assoliment del premi.

El termini per a la presentació de treballs restarà obert des del dia 3 d’octubre fins al 3 de novembre de 2022.

Pot optar al premi qualsevol persona professional col·legiada al COMLL que treballi en algun Equip d’Atenció Primària (EAP), grup de treball d’Atenció Primària de Salut i a l'Àmbit de l'Atenció Primària de Salut d’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran. Les bases del premi es poden consultar en el document adjunt.

Lleida 29 de juny de 2022. El conseller de Salut, Josep M. Argimon, va participar ahir en la col·locació de la primera pedra del nou edifici que acollirà la futura seu del Col·legi de Metges de Lleida i una residència per aquest col·lectiu, gràcies a la promoció de Mutual Médica, la mutualitat dels metges.

L’acte ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. També han actuat com a amfitrions, el president de Mutual Mèdica, el Dr. Lluís A. Morales, i el president del Col·legi de Metges de Lleida (COMLL), el Dr. Ramón Mur.

La col·locació de la pedra ha tingut lloc en els terrenys on es construirà l’edifici, a l’avinguda Rovira Roure de Lleida, i els assistents han pogut conèixer l’explicació tècnica de l’obra a càrrec de l’arquitecte redactor del projecte, Albert Reig.

La ubicació d’aquesta infraestructura és totalment estratègica per al col·lectiu mèdic, ja que es troba molt proper als grans equipaments sanitaris, com són l’Hospital Arnau de Vilanova i Santa Maria i la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.

Amb un pressupost d’uns 7 milions d’euros, el projecte comptarà amb 36 apartaments per a metges, gestionats per Mutual Mèdica, i les dependències i oficines dels col·legials, un casal per al personal sanitari, així com sales de formació i conferències.

Es preveu que els treballs de construcció concloguin a finals de 2023 i l’equipament pugui acollir de manera més eficient a tot el personal mèdic.

Podeu accedir al àlbum de fotos de l'esdeveniment aquí.

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris i, a més dels tradicionals perfils professionals (medicina, infermeria, farmàcia, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals, etc. Professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya, col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits relacionats amb la salut.

En aquest context, i seguint els principis propis dels col·legis de metges i del CCMC, com són vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, el Consell ha considerat oportuna la creació del GIPS, per tal d’afavorir i promoure el treball conjunt amb tots els professionals implicats en la millora de la salut de les persones.

El GIPS començarà treballant en les següents àrees estratègiques:

El grup està obert a la participació de tots aquells professionals, les tasques i funcions dels quals estiguin relacionades de forma directa o indirecta amb la salut de les persones i que vulguin formar-ne part. Les inscripcions es poden fer a través del formulari habilitat a l'espai web del GIPS.

Gairebé una seixantena de persones vingudes d'arreu del territori es van donar cita a Lleida per celebrar una nova Jornada Cultural i assistir al lliurament del premis als Concursos Artístics per a Metges i llurs cònjuges. Enguany es va poder reprendre aquesta celebració després de dos anys d'interrupció a causa de la pandèmia de COVID-19.

La jornada va començar amb l'arribada dels companys dels diferents col·legis a la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida.

Després de la recepció, els participants es van dirigir a l'Església de Sant Llorenç, on van gaudir d'un concert d'orgue a càrrec del Dr. José Daniel Lacasta, Secretari del COMLL i especialista en clavicèmbal i música barroca.

A continuació, els assistents van passejar fins al Rectorat, seu de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Aquest recinte, concretament la Sala Victor Siurana, va ser l'espai escollit per allotjar el lliurament de premis dels metges artistes. L'il·lustre president del Col·legi Oficial de Metges, el Dr. Ramón Mur, va ser l'encarregat d'obrir l‘acte.

Després dels parlaments va arribar el moment de l'entrega de premis. A continuació es detallen els guardonats de cada categoria:

Premi de Poesia: lliurat per la Dra. Teresa Puig de la secció de Metges Jubilats del Col·legi de Metges de Lleida va recaure en la Dra. Esperança Castell i el seu poema “Confinats”.

Premi de Fotografia: organitzat pel Col·legi de Metges de Girona, representat per la Dra. Carme Busquets, va recaure en el Dr. Mihaly Attila Katsuba i “Encuentro en la playa”.

Premi d’Audiovisual: desert.

Premi de Narrativa breu: entregat pel Dr. Manel Sans en representació del Col·legi de Metges de Barcelona, va recaure en el Dr. Guillermo Ramírez, autor de “La Navaja”.

Premi de Dibuix i Pintura, organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona, va considerar concedir dos accèssits aquest any. El primer accèssit per la  Dra. Montserrat Ferrer, que malauradament no va poder assistir, i el segon es va entregar al Dr. Jordi Altimiras. El premi de Dibuix i Pintura va ser per la Dra. Paz Flores i la seva obra “Tornar al mar”.

En acabar l'acte els assistents van poder gaudir d'un itinerari amb el tren turístic de la ciutat fins a l’edifici de la Llotja, on va tenir lloc un dinar de germanor.

crossmenu