Col·legi Oficial de Metges de Lleida

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris i, a més dels tradicionals perfils professionals (medicina, infermeria, farmàcia, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals, etc. Professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya, col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits relacionats amb la salut.

En aquest context, i seguint els principis propis dels col·legis de metges i del CCMC, com són vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, el Consell ha considerat oportuna la creació del GIPS, per tal d’afavorir i promoure el treball conjunt amb tots els professionals implicats en la millora de la salut de les persones.

El GIPS començarà treballant en les següents àrees estratègiques:

El grup està obert a la participació de tots aquells professionals, les tasques i funcions dels quals estiguin relacionades de forma directa o indirecta amb la salut de les persones i que vulguin formar-ne part. Les inscripcions es poden fer a través del formulari habilitat a l'espai web del GIPS.

Gairebé una seixantena de persones vingudes d'arreu del territori es van donar cita a Lleida per celebrar una nova Jornada Cultural i assistir al lliurament del premis als Concursos Artístics per a Metges i llurs cònjuges. Enguany es va poder reprendre aquesta celebració després de dos anys d'interrupció a causa de la pandèmia de COVID-19.

La jornada va començar amb l'arribada dels companys dels diferents col·legis a la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida.

Després de la recepció, els participants es van dirigir a l'Església de Sant Llorenç, on van gaudir d'un concert d'orgue a càrrec del Dr. José Daniel Lacasta, Secretari del COMLL i especialista en clavicèmbal i música barroca.

A continuació, els assistents van passejar fins al Rectorat, seu de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Aquest recinte, concretament la Sala Victor Siurana, va ser l'espai escollit per allotjar el lliurament de premis dels metges artistes. L'il·lustre president del Col·legi Oficial de Metges, el Dr. Ramón Mur, va ser l'encarregat d'obrir l‘acte.

Després dels parlaments va arribar el moment de l'entrega de premis. A continuació es detallen els guardonats de cada categoria:

Premi de Poesia: lliurat per la Dra. Teresa Puig de la secció de Metges Jubilats del Col·legi de Metges de Lleida va recaure en la Dra. Esperança Castell i el seu poema “Confinats”.

Premi de Fotografia: organitzat pel Col·legi de Metges de Girona, representat per la Dra. Carme Busquets, va recaure en el Dr. Mihaly Attila Katsuba i “Encuentro en la playa”.

Premi d’Audiovisual: desert.

Premi de Narrativa breu: entregat pel Dr. Manel Sans en representació del Col·legi de Metges de Barcelona, va recaure en el Dr. Guillermo Ramírez, autor de “La Navaja”.

Premi de Dibuix i Pintura, organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona, va considerar concedir dos accèssits aquest any. El primer accèssit per la  Dra. Montserrat Ferrer, que malauradament no va poder assistir, i el segon es va entregar al Dr. Jordi Altimiras. El premi de Dibuix i Pintura va ser per la Dra. Paz Flores i la seva obra “Tornar al mar”.

En acabar l'acte els assistents van poder gaudir d'un itinerari amb el tren turístic de la ciutat fins a l’edifici de la Llotja, on va tenir lloc un dinar de germanor.

Els metges continuen sent la baula més feble de l’assistència sanitària privada que es presta a través d’assegurances de salut. Mentre el sector viu una època de creixement pel que fa a la contractació de pòlisses i volum de negoci (una tercera part de la població catalana té contractada una pòlissa), fins al 66% dels metges que hi treballen, és a dir, dos de cada tres, consideren que no estan rebent un tracte ni una valoració adequats per part de les companyies. A banda de les baixes retribucions (moltes companyies fa anys que no actualitzen els honoraris que paguen als metges per consulta o per acte mèdic), els professionals consideren que hi ha poc interès per la innovació i que sovint les companyies prioritzen el rendiment econòmic i no presten prou atenció a la qualitat assistencial.

Aquestes són algunes de les conclusions més rellevants que revela l’Estudi dels professionals de la medicina privada, elaborat a partir d’una enquesta impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) que van respondre, entre novembre i desembre de 2021, més de 900 metges de les quatre corporacions provincials que treballen al sector privat de manera exclusiva o compaginant-ho amb l’activitat al sector públic.

L’enquesta també mostra que no totes les companyies són valorades de la mateixa manera per part dels professionals. De fet, la satisfacció global dels metges davant la relació que mantenen amb les entitats d’assegurança lliure oscil·la entre la puntuació màxima de 7/10, que rep una companyia, a la mínima de 2,6/10. En un rànquing en què s’hi han inclòs disset entitats (les que han rebut més valoracions), només nou superen l’aprovat i reben puntuacions de 5/10 o superiors. D’aquestes, la majoria se situen en un aprovat més aviat just (podeu consultar el rànquing a l’Annex).

En general, les variables que els professionals valoren pitjor de la seva relació amb les entitats d’assegurança lliure i els aspectes en els quals hi troben més mancances o problemes són:


Les raons més importants per les quals els professionals del sector privat segueixen treballant per a les entitats d’assegurança lliure són els ingressos econòmics (36%), la fidelitat amb els pacients (32%) i la llibertat que tenen per organitzar la pròpia agenda (28%).

Concentració del sector

Els metges que exerceixen al sector de la medicina privada van treballar per a una mitjana de 9,8 entitats d’assegurança lliure durant el darrer any. Cal aclarir que dins del sector operen entitats de dimensions i volum de negoci molt diversos i n’hi ha que només tenen implantació en territoris limitats.

Segons dades d’UNESPA de 2020, el sector va facturar 2.000 milions d’euros a Catalunya. El 30% d’aquesta facturació correspon a una única companyia (el 70% correspon a tan sols cinc companyies). La concentració que en els darrers anys s’està produint al sector també es fa evident quan es mira des de l’altra banda, ja que el 58,4% dels metges coincideixen a assenyalar aquesta mateixa entitat com la companyia per a la qual treballen més (l’any 2018 n’era la principal per al 43,4% dels professionals) i el 50,3% afirmen que és la companyia per a la qual facturen més.

Retribucions obsoletes

El nivell d’honoraris i la manca d’actualització de preus són les variables pitjor valorades pels metges en relació a la valoració general que fan de les entitats d’assegurança lliure. Amb tot, una companyia (amb implantació exclusiva a la demarcació de Barcelona) destaca pel fet de ser la que més metges (44,3%) assenyalen com l’entitat que millor retribueix per acte mèdic.

Algunes dades de què disposa el CCMC mostren la variabilitat de tarifes que hi ha al sector i la manca d’actualització. Alguns exemples pel que fa a retribucions brutes són:


Reptes del sector

Des del CCMC fa anys que es reclama un marc regulador per al sector de la medicina privada, l’existència del qual hauria d’evitar situacions com la guerra de preus que ja fa anys que lliuren algunes companyies asseguradores i que amenaça la qualitat assistencial. Els col·legis de metges catalans recorden que el pacient sempre ha de ser el centre de l’activitat assistencial, sigui pública o privada, i que l’administració té la responsabilitat de vetllar per aquest principi.

L’oferta de pòlisses de salut amb preus a la baixa no tan sols es tradueix en precarietat i baixes retribucions per als professionals, sinó que banalitza l’acte mèdic i posa en risc dos dels principals valors afegits que tradicionalment han caracteritzat la medicina privada: la lliure elecció i la continuïtat assistencial.

Des del CCMC s’ha denunciat repetidament la manca de claredat de moltes pòlisses low cost que es troben al mercat a l’hora d’informar els ciutadans sobre aspectes com ara cobertura de serveis, increments de primes, elecció de quadre mèdic, copagaments, carències, etc.

Perfil dels metges que treballen a la medicina privada, segons l’enquesta

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida celebrarà la seva assemblea anual ordinària el proper dia 21 d’abril, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores, en segona, a la sala d’Actes de la Facultat de Medicina de la UdL.

L’ordre del dia inclou la presentació de l’informe del president, Dr. Ramon Mur, i la memòria d’activitats que exposarà el Secretari de la Junta de Govern, Dr. Daniel Lacasta. Posteriorment, es donaran a conèixer el balanç i la liquidació del pressupost del 2021 i la proposta pressupostària per al 2022 del col·legi i de les seccions col·legials i, si s’escau, s’aprovaran.

Després de l'Assemblea, la secció de Metges Jubilats ha organitzat un acte per a homenatjar els Col·legiats Honorífics, metges que s’han jubilat en el transcurs de l’any passat, en el qual se’ls farà entrega d’una insígnia i un diploma. Aquesta cerimònia tindrà lloc a la Capella de l’Hospital Santa Maria.

A continuació i en el mateix indret, està previst un concert del grup “Pop Piano Quartet" en honor dels Col·legiats homenatjats, sobre les 20:00h.

Aquesta nova edició inclourà les disciplines d'audiovisual, dibuix i pintura, fotografia digital, narrativa i poesia.

El termini de presentació de les obres s’inicia el 21 de març i finalitza el 22 d’abril de 2022. L’acte de lliurament dels premis es celebrarà el 25 de maig a Lleida.

Com en anys anteriors cada un dels 4 col·legis s’encarregarà de diferents categories:
Dibuix i Pintura i Narrativa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Fotografia Digital, Col·legi Oficial de Metges de Girona
Poesia, Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Audiovisual, Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

El concurs és obert a tots els metges col·legiats a Catalunya i als seus cònjuges. Els treballs es poden fer arribar en format digital a cada un dels col·legis que organitzi la disciplina en la que es participa. Les peces participants en el premi de dibuix/pintura i cinema es poden portar també al Col·legi respectiu de cada participant.

Podeu consultar les bases del concurs a continuació.

 

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL), amb la col·laboració de l’IDIAPJGol i l’Institut Català de la Salut Atenció Primària Lleida, ha atorgat avui el seu I Premi COMLL al projecte de recerca en l’Atenció Primària de Salut 2021. L’objectiu és incentivar la recerca en l'Àmbit de l'Atenció Primària de Salut a Lleida.

Tant per part de l’IDIAP JGol com per part del COMLL s’ha valorat amb molta il·lusió aquesta beca per l’Atenció Primària, ja que la majoria del premis s’organitzen per a metges especialistes.

Han estat 11 els treballs de recerca presentats en aquesta convocatòria, en els que s’han valorat sobre tot l’aplicabilitat de les conclusions i destaca la important participació de residents en aquest projectes.

El premi ha estat concedit a la Dra. Cristina Molins Rojas pel seu projecte sobre “Utilitat del cribratge poblacional del deteriorament cognitiu a la població de Lleida”. La guanyadora ha rebut el premi dotat amb la quantitat única i indivisible de 1.500€ i la certificació de l’assoliment del premi.

La segona i tercera millors puntuacions han estat per a la Dra. Anna Pons i la Dra. Dolors Rodrigo, respectivament.

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) reivindica el 12 de març el Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris.

Aquesta campanya de sensibilització social es celebra a tot Europa per tercer any consecutiu, ja que va ser oficialment declarada per la Confederació d’Ordres Mèdiques Europees el 2020, reiterant amb aquest acte que la seguretat dels metges a la feina és la base per una atenció mèdica de qualitat.

El Col·legi de Metges de Lleida anima els seus col·legiats a denunciar totes les agressions sofertes en l’àmbit professional, tant les de caire verbal com les físiques. El COMLL aconsella que en cas d’agressió ho comuniquin al Col·legi per donar-los assessorament jurídic en el procés de denúncia i suport psicològic a través del programa PAIMM, si fos necessari. El passat any 2021 el Col·legi de Metges de Lleida va registrar 4 agressions, 2 més que l’any anterior.

A continuació es presenten els informes elaborats per l'Observatorio Nacional de agresiones a médicos del CGCOM relatius a Catalunya i Espanya durant el 2021.

Ahir, 3 de març de 2022, els col·legiats del COMLL reunits en assemblea extraordinària van aprovar la construcció de la nova seu col·legial.
Amb 56 vots a favor i 1 abstenció es va aprovar un projecte que es va iniciar al 2015, quan es va valorar la viabilitat de l’adequació de l’actual seu col·legial de la Rambla Aragó, on és ubicada l’entitat des de1974. En aquell moment, els informes dels arquitectes van recomanar el trasllat de l’activitat col·legial i dos anys després, al setembre de 2017, es va acordar també en assemblea l’opció de compra del solar de 1.300 m2 a l’Avinguda Rovira Roure número 41.

En aquests últims dos anys, la Junta de Govern ha encarregat el projecte executiu, ha realitzat el tràmits corresponents i ha licitat l’obra entre diferents constructores. La previsió és començar els treballs aquest mes d’abril i disposar de les instal·lacions a finals del proper any.

Aquesta serà la novena en els 124 anys d’història del COMLL i vol representar molt més que un edifici eficient en una ubicació excel·lent. Serà un punt de trobada i un focus d’atracció de nous talents al nostre territori, un espai on compartir coneixeiments amb altres col·lectius sanitaris i entitats ciutadanes i on els col·legiats podran unir la defensa del seus interessos amb serveis de màxima excel·lència.

A part de les dependències col·legials, la nova seu disposarà d’una sala de formació amb aforament per a 50 persones, un espai co-working, un Casal del Metge per a events professionals i de lleure, i una residència amb 36 apartaments per a personal sanitari, gestionada per Mutual Médica.

Us convidem a veure aquest vídeo adjunt projectat ahir en el transcurs de l'Assemblea i aprofitem l'avinentesa per agrair a tots els assistents la seva participació.

 

 

 

El COMLL posa en marxa un any més el servei d’assessorament i elaboració de la DECLARACIÓ DE LA RENDA. Aquest servei és per a tots els col·legiats i els seus familiars. La campanya de la Renda 2021 comença l'11 d’abril i finalitzarà el dia 21 de juny.

Us recordem que rebreu una trucada des del Departament d'Atenció Col·legial per agendar cita prèvia.

En cas de que vulgueu reservar cita abans de que us truquem, ho podeu fer pels següents mitjans:
• A través de l’app – Descarregueu-la aquí si encara no la teniu
• A través de la finestreta única col·legial aquí
• Per telèfon 973 270 811, en horari d’oficina (de dilluns a dijous de 9 a 18 h. i divendres de 9 a 14 h.)

IMPORTANT: En el moment de demanar la cita, cal facilitar la data de caducitat del DNI (o d'expedició en cas de validesa permanent) o el número de suport del NIE.

Al COMLL donem valor al seu temps. Per això, l’elaboració de la Declaració de Renda 2021 es pot fer per telèfon o Teams, i excepcionalment de manera presencial, si no fos possible de forma telemàtica.

 

crossmenu