Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

Preguntes i respostes sobre l’ús de la mascareta

13/08/2020
Categoria:

NOTICIA MASCARETA

La nova Resolució SLT/1648/2020 respon a moltes preguntes de la ciutadania sobre quan i com s’ha de portar la mascareta i la seva obligatorietat. Així, doncs, totes aquelles persones de 6 anys en endavant que no tinguin contraindicació hauran de dur-ne. Per a les persones de 3 a 5 anys, l’ús de mascareta és recomanable però no obligatori.  

De totes maneres, hi ha persones que estan exemptes al seu ús. Aquestes són:  

  • Les persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l’ús de la mascareta.  
  • Aquelles persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma quan ho necessiten.  
  • Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable el seu ús.  

Salut també ha determinat que la mascareta s’ha de fer ús sempre que se surt de casa. Però que hi ha moments en que no és necessari; com durant la pràctica esportiva, mentre s’està menjant o bevent, durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.  

Tanmateix, Salut també ha remarcat que les empreses cal que garanteixin totes les mesures de protecció per a les persones treballadores. En empreses no obertes al públic, un cop la persona estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l’interior del centre de treball. També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l’interior o a l’exterior i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.  

Salut recorda que en l’àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes higièniques o quirúrgiques. I en l’àmbit laboral s’utilitzaran les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

crossmenu