Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

OBERTURA D'UN SEGON TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL CODI DE DEONTOLOGIA DEL CCMC

05/07/2021
Categoria:

El Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), celebrat el 20 de gener de 2021, va considerar les al·legacions rebudes en tràmit d’informació pública del Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC, obert mitjançant anunci publicat al DOGC en data 28 d’octubre de 2019.

Atenent a la modificació substancial que, conseqüència de les al·legacions estimades, s’ha introduït en algunes normes del Projecte, i a la introducció d’altres normes de nova redacció, el Plenari del CCMC ha acordat sotmetre a un segon tràmit d’informació pública les normes que suposen un canvi substancial en el Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC ja presentat a informació pública.

El segon tràmit d’informació pública obert, i que s’ha publicat al DOGC, és d’un mes i finalitza el dia 8 d'agost de 2021.

Durant aquest termini, es podran presentar al·legacions i suggeriments exclusivament respecte de les normes que es sotmeten a informació en aquest tràmit, mitjançant les opcions següents:

  • Per via electrònica:
  • Mitjançant un escrit adreçat al CCMC, que es podrà presentar al seu registre o al Registre del COMLL (en ambdós casos, Rambla d’Aragó 14, 25002 Lleida).

El text de les noves normes i de les que han estat objecte de modificació substancial, es poden consultar a través de la web www.ccmc.cat, en aquest enllaç, o a la secretaria del col·legi, prèvia identificació, en tots els casos, de la condició de col·legiat.

crossmenu