Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

El Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC està en fase d'informació pública

04/11/2019
Categoria:

El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) està en procés de revisió i modificació amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió. Seguint el procediment establert, el plenari del CCMC, en sessió de 18 de setembre de 2019, va aprovar el Projecte de modificació del Codi de Deontologia i la seva memòria justificativa.

El plenari del CCMC va procedir en la mateixa sessió a l'obertura del tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, perquè tots els col·legiats i les col·legiades en puguin tenir coneixement i formular al·legacions i suggeriments (art. 42.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'Exercici de Professions Titulades i de Col·legis Professionals). De conformitat amb l’anunci publicat al DOGC, el termini finalitzarà el dia 2 de desembre.

Els col·legiats i les col·legiades poden accedir al projecte, a la memòria justificativa i al formulari d'al·legacions a través de la web www.comll.cat, en l’espai restringit a la col·legiació, i a la Secretaria del Col·legi, prèvia identificació. Les al·legacions es poden presentar:

  • Per via electrònica:
    • Enviant el formulari del CCMC a https://lleida.gescol.org/app/inicio/index.aspx
    • Enviant un correu electrònic signat digitalment amb firma electrònica a codideontologia2019@ccmc.cat
  • Mitjançant un escrit registrat al COMLL (Rambla d’Aragó, 14, altell – Lleida) o al registre del CCMC (Passeig de la Bonanova 47, Barcelona).
crossmenu