Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

El Col·legi de Metges de Lleida notifica a la Fiscalia la celebració del congrés “Salut censurada. Lliure elecció de teràpies”

26/09/2019
Categoria:

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) ha notificat avui a la Fiscalia Provincial la celebració del Congrés Salut censurada. Lliure elecció de teràpies, a Balaguer. El COMLL ha traslladat al Ministeri Fiscal un estudi sobre els ponents de la trobada elaborat per l’Organització Médica Col·legial (OMC). L’OMC aglutina tots els col·legis de metges de l’Estat.

En l’escrit presentat, el Col·legi de Metges de Lleida assegura que ha pogut comprovar  que “algunes de les conferències fan referència constant a aspectes mèdics”. El COMLL informa la Fiscalia que, d’acord amb els seus estatuts, són funcions i finalitats del Col·legi “la promoció del dret a protecció a salut, la participació en la defensa i tutela dels interessos general de la col·lectivitat, destinatària de l’actuació professional dels metges, i la contribució a l’assessorament”.

El Col·legi de Metges aporta el programa del congrés per si la Fiscalia “considera adient realitzar actuacions per evitar pràctiques contràries a la salut, que poden portar a engany els usuaris generant falses expectatives sobre la base d’una publicitat enganyosa i (...) poden provocar greus danys per la pèrdua d’oportunitat a tots aquells que abandonin o no realitzin un tractament basat en l’evidència científica”.

El Colegio de Médicos de Lleida notifica a la Fiscalía la celebración del congreso “Salud censurada. Libre elección de terapias”

 

El Colegio Oficial de Médicos de Lleida (COMLL) ha notificado hoy a la Fiscalía Provincial la celebración del congreso Salud censurada. Libre elección de terapias, que prevén celebrar en Balaguer. El COMLL ha trasladado al Ministerio Fiscal un estudio sobre los ponentes del encuentro elaborado por la Organización Médico Colegial (OMC). La OMC aglutina todos los colegios de médicos del Estado.

En el escrito presentado, el Colegio de Médicos de Lleida asegura que ha podido comprobar que “algunas de las conferencias hacen referencia constante a aspectos médicos”. El COMLL informa a la Fiscalía que, de acuerdo con sus estatutos, son funciones y finalidades del Colegio “la promoción del derecho a la protección de la salud, la participación en la defensa y tutela de los intereses generales de la colectividad, destinataria de la actuación profesional de los médicos, y la contribución al asesoramiento”.

El Colegio de Médicos aporta el programa del congreso por si la Fiscalía “considera adecuado realizar actuaciones para evitar prácticas contrarias a la salud, que pueden llevar a engaño a los usuarios generando falsas expectativas sobre la base de una publicidad engañosa y (...) pueden provocar graves daños por la pérdida de oportunidad a todos aquellos que abandonen o no realicen un tratamiento basado en la evidencia científica”.

crossmenu