Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

El CCMC recull en un document les lliçons apreses de la crisi de la COVID-19 i formula propostes de canvi del sistema de salut generals i per àmbits assistencials.

07/07/2020
Categoria:
Lliçons apreses

La crisi de la COVID-19 ha posat en evidència les fortaleses, però també les mancances del sistema sanitari català. La capacitat auto organitzativa dels professionals, d’aportar solucions i de fer front a la situació de manera autònoma i col·laborativa i amb flexibilitat ha estat un dels aspectes més positius que caldria aprofitar d’aquesta pandèmia.

Des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s’han recollit reflexions al voltant d’aquesta crisi en un document elaborat per professionals de diferents àmbits assistencials, on també es formulen propostes de canvi. El document Covid-19. Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de salut de Catalunya* planteja la necessitat d’accelerar el procés de transformació del sistema sanitari i apel·la a un pacte de totes les forces polítiques, el qual hauria de ser una prioritat absoluta a l’agenda política, i a la implicació dels agents professionals.

El document consta de dues parts. La primera part proposa els quatre eixos sobre els quals haurien de pivotar les accions generals per a la refundació del sistema sanitari: finançament, professionals, organització sanitària i salut pública.

La segona part formula propostes concretes per diferents àmbits assistencials: atenció primària, hospitals, atenció intermèdia i residencial i salut mental.

Tenint en compte que tan sols hem superat una primera fase de la pandèmia de COVID-19 i que tot apunta que haurem de fer front a noves emergències i episodis de crisi, aquest document resta obert a revisions i noves aportacions en funció de l’evolució de la situació i dels reptes que es vagin plantejant.

El contingut d’aquest treball ha servit també de base per a l’elaboració del ‘Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya’, que van elaborar de manera conjunta el CCMC, la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i que va ser presentat públicament el passat mes de juny. Aquest decàleg conté propostes generals de reforma i s’ha fet arribar a les autoritats polítiques de Catalunya i de l’Estat. També va ser presentat al Congrés de Diputats en una compareixença del president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós. Compta, a més, amb múltiples adhesions, entre les quals la de la pràctica totalitat dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya.

*El document del CCMC Covid-19. Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de salut de Catalunya compta amb les adhesions de la Societat Catalana de Medicina Famliar i Comunitària (CAMFiC), la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

crossmenu