Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

ACTUALITZACIÓ DEL LLISTAT DE METGES PER A REALITZAR PERITATGES JUDICIALS: ANY 2022

16/12/2021
Categoria:

Com cada any, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya sol·licita al Col·legi el llistat actualitzat de col·legiats/des que desitgin realitzar peritatges judicials l’any 2022, d’acord amb el que preveu la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) i l’Ordre JUS/419/2009. Per aquest motiu, cal que els col·legiats i les col·legiades disposats a actuar davant els òrgans judicials ho comuniquin al COMLL abans de les 14.00 hores del proper 30 de desembre.

El llistat ha d’incloure:

  • Professionals que són nomenats pels òrgans judicials a petició de les parts que no tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. En aquest cas, els perits facturen el servei a la part que els ha demanat i no estan subjectes a cap limitació legal d’honoraris, a més, els professionals poden triar els partits judicials de Catalunya on volen actuar. (Veure articles 340 i següents de la LEC).
  • Professionals disposats a treballar en els supòsits de peritatges d’ofici i demanats per una part que té reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. En aquest cas, les minutes van a càrrec del Departament de Justícia i les regula l’Ordre JUS/419/2009. Els perits han de triar actuar com a màxim en dos dels àmbits territorials de Departament de Justícia (Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Barcelona -Barcelona ciutat i l’Hospitalet-. Barcelona Comarques. L’elecció d’un àmbit determina estar disposat a treballar als partits judicials que en formen part.

Els professionals que desitgin formar part del llistat de perits han de tenir en compte que:

  • La inclusió a la llista és voluntària, però un òrgan jurisdiccional de l’àmbit elegit per treballar pot cridar-los des del moment que s’inscriguin a la llista. El perit només podrà excusar el seu nomenament per les causes previstes a la LEC.
  • Si el perit no accepta el nomenament fet per l’òrgan jurisdiccional, sense una causa justificada, perdrà el torn per llista i en serà exclòs a les tres vegades de reiteració. Fins i tot pot incórrer en la imposició de sancions.
  • Quan per alguna circumstància i de manera temporal, un perit no pugui acceptar els nomenaments judicials, ha de notificar-ho al COMLL perquè ho comuniqui al Departament de Justícia.

Llistat per a particulars

A partir del llistat de metges i metgesses perits, el COMLL n’elabora un altre adreçat a persones que desitgin contractar els seus serveis. Aquesta llista inclou només les dades de contacte.

Com inscriure’s al llistat de perits

Primer és necessari demanar al Col·legi l’imprès específic. Després s’ha de complimentar i fer-lo arribar al Col·legi de Metges de Lleida.

Els col·legiats i les col·legiades que actualment figuren inclosos en aquests llistat rebran una notificació personalitzada.

Es pot consultar el full informatiu del Departament de Justícia clicant aquí.

Més informació al Col·legi Oficial de Metges de Lleida a través del telèfon 973 270811.

crossmenu