Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Vida professional

Sector concertat: entitats proveïdores del CatSalut

El sector concertat el conformen aquelles entitats proveïdores de titularitat privada, amb les quals el CatSalut contracta la pestació de serveis assistencials i que formen part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

En l’àmbit de l’atenció primària el principal proveïdor és l'Institut Català de la Salut (ICS) que gestiona més del 80% dels equips d'atenció primària (EAP). La resta dels EAP estan gestionats per les entitats que pots consultar a continuació:

• Entitats proveïdores d'atenció primaria

En l’àmbit hospitalari i en la resta d’àmbits assistencials (sociosanitari, salut mental…), les entitats proveïdores de serveis assistencials les pots consultar a continuació:

• Entitats privades prestadores de serveis públics en l’àmbit del SISCAT

Treballar al sector concertat

Cada centre estipula els seus criteris i el seu procediment de selecció: formació especialitzada, experiència professional, temporalitat del contracte etc...

• El procés de selecció consisteix en la valoració del CV i en una entrevista personal.
• Quan es tracta de convocatòries de places pot complementar-se amb exàmens específics del lloc de treball i/o tests psicològics.
• Les ofertes de treball poden ser anunciades en diversos mitjans:

En els webs dels propis centre sanitaris.
• A la premsa.
• Al Servei d'Ocupació del COMLL. Borsa de treball exclusiva per a metges.
• També es pot fer candidatura espontània, portant personalment o enviant el CV als centres d’atenció primària o hospitals.
• Si vols fer una recerca de centres sanitaris per enviar el CV, existeix un cercador de centres de l’ICS al web de gencat.cat

crossmenu