Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Vida professional

MIR

El MIR és la formació que reben els metges i metgesses sobre l’especialitat concreta a la que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats, un cop superada una prova de caràcter estatal.

La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Documents

Documents relacionats del vostre interès

Activitats

10a Jornada d'Orientació per als Futurs MIR.
Del 26 d’abril al 7 de maig de 2021. ONLINE
A les Jornades d'Orientació MIR els futurs residents poden informar-se personalment i de primera mà amb metges residents sobre quatre especialitats. Podeu consultar tots els webinars de la jornada.
Més informació
crossmenu