Vida professional

Medicina privada

La medicina privada és l’exercici de l’activitat professional per compte propi, ja sigui en una consulta mèdica privada o formant part del quadre mèdic de mútues o companyies asseguradores privades.

L’activitat privada és una opció de treball per als metges i metgesses que volen desenvolupar la seva activitat profesional en aquest àmbit, ja sigui de manera principal o com a complement a l’exercici de la medicina pública.

Característiques de l’exercici per compte propi:

• Ser un professional lliure

• Llibertat d’organització del treball

• L’horari de treball el fixa el mateix metge

• Ingressos econòmics directament relacionats amb el volum d’activitat

• Sense dependència jeràrquica

• Propietat d’alguns dels mitjans de producció

• Oportunitat de treballar per a diferents entitats i organitzacions alhora

• Honoraris satisfets directament pels pacients o pòlisses d’assegurança de salut

crossmenu