Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
23.06.2022
Especialitat
Pediatria i les seves àrees específiques
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Pediatria
Es valorarà:
▪ Experiència en SEM aeri i cures intensives neonatals i pediàtriques
▪ Formació en pneumologia pediàtrica
▪ Interès per la recerca
▪ Coneixements d’anglès
▪ Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària
Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment
sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats
assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN
PEDIATRIA
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un
termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a
Catalunya.
S’ofereix:
▪ Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 900 hores anuals
▪ Horari de treball segons planificació (25% del seu horari serà de tardes)
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que
trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en
format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv103@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la
convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en
tots els seus apartats.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9yIDow3a6yks1KMLC8G0F0yXOyIz0HMVoSEl1EJxfdJDBw/viewform?usp=sf_link
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 22 de juliol 2022 a les 14 hores

crossmenu