Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
06.03.2023
Especialitat
Obstetrícia i Ginecologia
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Obstetrícia i Ginecologia
 Experiència en ginecologia benigne: sòl pelvià, patologia de tracte genital inferior, endometriosis i cirurgia laparoscòpica.

Es valorarà:
 Experiència en atenció primària en salut sexual i reproductiva
 Títol de Doctor en Medicina i Cirurgia
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/l Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població de referència. En aquest cas concret, es poden realitzar guàrdies a l’Hospital de Sant Pau i a l’Hospital Cerdanya, i assistència a l’ASSIR Guinardó, aquest últim en torn matí o tarda segons necessitats del servei.
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i el barem* (en format excel) https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
*El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’abril de 2023

crossmenu