Junts ens connectem

App COMLL

Informació Legal

La pàgina web www.comll.cat és titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com amb l’obligació d’informar a l’usuari contemplada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Raó social: COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA
Domicili social: Rambla d’Aragó, 14
Localitat: 25002 Lleida
NIF/CIF: Q2566001-J
Telèfon: +34 973 270 811
Correu electrònic: comll@comll.cat

POLÍTICA DE PRIVADESA
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la web, o a qualsevol altre mitjà facilitat pel COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA per accedir a alguns dels serveis, siguin incorporades a fitxers de titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA. La finalitat de la incorporació és facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, la identificació correcta dels usuaris que demanen serveis personalitzats a la web, la gestió de tasques bàsiques d’administració i informar de novetats, productes i serveis per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. En el cas de comunicacions comercials, a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de publicitat a través d' aquests mitjans.

El COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i  seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l' alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i es reservarà el COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat amb fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar.
Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de www.comll.cat per a les següents finalitats:
– Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti les comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran sobre productes o serveis oferts per www.comll.cat, així com per part dels col·laboradors amb els quals s' hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
– Realitzar estudis estadístics.
– Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en aquest lloc web.

El COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a la disposició de terceres persones, i que sempre que es faci algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA
Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font , són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat .
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el consentiment previ d’aquesta web.
Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar-ne un ús privat i personal dels continguts .
Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.
Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

MODIFICACIONS
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.
Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús així com qualsevol altra condició particular.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tota mena de responsabilitat del contingut i veracitat  inserit, i és la responsabilitat total i absoluta del comprador/arrendatari.

HIPERENLLAÇOS
Per als hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat per informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web i les persones o entitats titulars d' aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

crossmenu