Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
08.09.2023
Especialitat
Altres no especificades
Àmbit geogràfic
Lleida
Durada
Es tracta d'un CONTRACTE TEMPORAL per cobrir una incapacitat temporal (de durada indeterminada amb un màxim de 3 anys).
Funcions del lloc de treball

Metge/ssa Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya al partit judicial de LLEIDA.

Són tasques del metge/ssa forense l’assistència tècnica als òrgans judicials, amb una jornada ordinària de 7 hores diàries, de dilluns a divendres. Així mateix, s’hauran de realitzar guàrdies rotatòries de 24 hores, distribuïdes mensualment entre els/les metges/sses forenses de l’àrea de guàrdia respectiva.

Són matèries de la seva disciplina professional l’assistència i vigilància facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en els supòsits i en la manera que determinen les lleis.

Emetre informes i dictàmens medicolegals, control dels lesionats, valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats, ingressos psiquiàtrics , capacitats cognitives etc.. que siguin objecte d'actuacions processals. També realitzen funcions d'investigació i col·laboració que derivin de la seva pròpia funció.
les funcions relacionades amb la investigació medico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial,

En el transcurs de les actuacions processals o d'investigació incoades pel Ministeri Fiscal, estaran sota les ordres dels/les jutges/sses, magistrats/des, fiscals i encarregats/des del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics
Més detalls:
https://feinaactiva.gencat.cat/ca/search/offers/detail/FA06044004

Arxiu adjunt
-
crossmenu