Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Esté al día de las últimas noticias

Noticias

Informe jurídic del COMLL sobre l’obligació empresarial de facilitar equips de protecció als treballadors en risc greu i imminent

09/04/2020
Categoria:

Riscos laborals 1

D’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses tenen l’obligació de facilitar mesures preventives als treballadors davant una situació de risc greu i imminent, segons l’informe jurídic encarregat pel Col·legi Oficial de Metges de Lleida. L’esmentada llei reconeix també el dret dels treballadors a paralitzar l’activitat laboral en aquestes circumstàncies perilloses.

Es considera un risc greu i imminent quan el personal està exposat a un dany greu tant si es manifesta de forma immediata com si no ho fa. L’exposició a la infecció per coronavirus es pot considerar un risc greu i imminent.

En el supòsit que l’empresa no resolgui la situació, el treballador pot abandonar el lloc de treball o els seus representants prendre la decisió de paralitzar l’activitat per evitar l’exposició al risc. La llei considera una infracció molt greu impedir l’exercici d’aquest dret.

Els treballadors poden ser sancionats si es demostra que han actuat de mala fe o negligència greu.

Vegeu l’informe jurídic complert, a https://www.comll.cat/informe-juridic-del-comll-sobre-lobligacio-empresarial-de-facilitar-equips-de-proteccio-als-treballadors-i-lactuacio-daquests-en-la-seva-absencia/.

crossmenu