Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Esté al día de las últimas noticias

Noticias

Salut consensua un protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus

26/02/2020
Categoria:

infografia-coronavirus

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), va consensuar ahir el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus 2019-nCoV. El procediment s’adreça als professionals sanitaris, es basa en l’evidència científica i segueix les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Europea.

El procediment s’actualitzarà a mesura que hi hagi noves evidències sobre aquesta malaltia.

Actualment, es considera que l’impacte per a la salut pública és baix per a Catalunya i per a l’Estat espanyol, tot i que es planteja declarar-lo moderat. De fet, el Comitè d’Emergència de l’OMS no ha considerat, de moment, que la situació constitueixi una emergència de Salut Pública de rellevància internacional.

El Comitè d’Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d’Alt Risc recorda que davant la sospita d’un cas, el circuit que s'ha de seguir a grans trets comença per la notificació per part d’un centre sanitari a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya. Atenent a un conjunt de criteris epidemiològics i clínics, Salut Pública declara l’alerta o no. Les proves efectuades al laboratori de suport de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran el cas: si és positiu, se seguiran les mesures de prevenció i control, entre les quals hi ha l’aïllament de la persona i el seguiment dels seus contactes. En tots els casos, els serveis sanitaris li han de proporcionar totes les indicacions necessàries.

Els símptomes més comuns d’aquest coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades. El període d’incubació de la malaltia és d’entre 2 dies i un màxim de 14. Actualment, no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus, encara que hi ha molts tractaments per controlar els seus símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen fer una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.

Només han de portar mascaretes quirúrgiques FFP2 les persones amb infecció comprovada o probable. El personal sanitari o de neteja en contacte amb aquests pacients han de dur bates resistents a líquids, mascaretes FFP2, guants i ulleres antiesquitxades. En els tractaments amb aerosols, es recomana al personal sanitari utilitzar mascaretes FFP3.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, han confirmat avui un segon cas d’infecció per coronavirus a Catalunya. La consellera ha destacat que els dos casos son importats i que “no hi ha transmissió local o comunitària” del virus. A Espanya, s’han detectat 11 persones afectades.

Més informació, a https://www.comll.cat/informacion-del-cgcom-sobre-el-coronavirus-2019-ncov/.

crossmenu