Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Esté al día de las últimas noticias

Noticias

Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya sobre el paper principal dels pares i residual dels metges en la justificació d’absències escolars

11/06/2019
Categoria:

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha emès avui una nota oficial sobre la responsabilitat de justificar les absències escolars. El CCMC afirma que les absències “han de ser justificades pels pares o tutors legals de la manera que les autoritats educatives estableixin, incloses les absències que són causades per malaltia o indisposició dels alumnes”.

Les consultes d’Atenció Primària (Medicina Familiar i Pediatria) estan sovint sobrecarregades per les peticions de pares i mares, que hi acudeixen per sol·licitar un informe mèdic que justifiqui la no assistència a classe dels deus fills. No correspon als metges donar resposta a aquestes demandes, segons el Consell.

El CCMC fonamenta el seu posicionament en els fets següents:

  • La legislació vigent estableix que la responsabilitat de justificar les absències escolars és dels pares o tutors legals
  • El justificant i l’informe clínic poden contenir dades de caràcter personal
  • Els casos relacionats amb rendes mínimes i absentisme escolar depenen fonamentalment del centre escolar i dels serveis socials
crossmenu