Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Esté al día de las últimas noticias

Noticias

CURS ESPECIALITZACIÓ EN FISCALITAT DE L'EMPRESA

24/01/2019
Categoria:

 

Amb Titulació UdL
NOVES DATES: Del 12 de febrer al 30 d'abril de 2019
Dimarts i dijous, de 16h. a 20h. (84 hores)
Forum Empresa · Av. Blondel, 21, 4t.
25002 Lleida

CONTINGUTS:
Mòdul 1: Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (12 hores)
Mòdul 2: Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni (8 hores)
Mòdul 3: Impost sobre el Valor Afegit (16 hores)
Mòdul 4: Impost sobre Societats (28 hores)
Mòdul 5: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals (4 horess)
Mòdul 6: Impostos Locals (4 hores)
Mòdul 7: Recursos i procediments Tributaris (4 hores)
Mòdul 8: Hisenda Pública a Internet (4 hores)

L'alumne  que només estigui interessat en un mòdul concret hi podrá accedir independentment.

crossmenu