Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
28.11.2023
Especialitat
Varies especialitats
Àmbit geogràfic
Barcelona (Mataró)
Durada
interinitat per a la cobertura d’excedència amb reserva del lloc de treball.
Funcions del lloc de treball

OFERTA DE TREBALL PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE
METGE/METGESSA PER AL CENTRE D’ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT (CAD).
Referència: CSM104-23

El Consorci Sanitari del Maresme precisa incorporar al seu equip de treball un metge/metgessa per al Centre
d’Atenció a la Discapacitat (CAD). Les funcions i responsabilitats principals del lloc de treballson les següents:
1) Realitzar la valoració del grau de discapacitat de les persones que ho sol·liciten.
2) Revisió de grau de discapacitat per agreujament, millora o error diagnòstic, revisions d’ofici i
reclamacions.
3) Elaboració d’informes a partir de la valoració realitzada.
4) Elaboració d’informes judicials i altres informes complementaris requerits pel DGPS.
5) Participar en les accions de millora de la qualitat que es promoguin des de la DGPS.

S'ofereix:
 Contracte de treball temporal d'interinitat per a la cobertura d’excedència amb reserva del lloc
de treball.
 Horari en torn de matí.
 Incorporació immediata a l'equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD) del CSdM.
2. Documentació a presentar:
 Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.
 Fotocòpia de la titulació de Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia via MIR o Homologada.
 Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.
 S’ha de fer arribar la documentació indicant la referència CSM104-23 de la manera següent:
 En format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat
 A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre
proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d’error d’enviament.
 Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l’haureu d’enviar
mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s’ha rebut la vostra sol·licitud.
3. Termini: El termini per presentar la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació i fins
a la cobertura del lloc de treball.

crossmenu