Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
25.11.2022
Especialitat
Oncologia Radioteràpica
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-131
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA:

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Oncologia Radioteràpica
 Experiència en tractament de tumors cerebrals, càncer de pulmó i tractaments ablatius amb SBRT.

Es valorarà:
 Tesis doctoral, projecte iniciat o compromís per iniciar-lo a curt termini.
 Formació en braquiteràpia
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv131@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePzyQ61YDDaqqe9lfymO-XRA1Ri8ntPdnTtN6-bvQJ04_pkQ/viewform?usp=sf_link

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de gener de 2023 a les 15 hores (el període entre el 24/12/2022 i el 8/01/2023 es considerarà inhàbil per vacances de Nadal)

crossmenu