Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
30.12.2022
Especialitat
Medicina Preventiva i Salut Pública
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
INDEFINIT
Funcions del lloc de treball

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública
 Experiència en gestió i anàlisi de dades sanitàries

Es valorarà:
 Experiència en estudis d’adequació clínica
 Formació en revisions sistemàtiques i elaboració de recomanacions
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip Les pròpies dedgheh
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet de 1688 hores anuals
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida.
https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de febrer de 2023

Arxiu adjunt
-
crossmenu