Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
11.07.2023
Especialitat
Medicina General
Àmbit geogràfic
Catalunya
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Ets Metge/ssa?

Vols treballar amb un equip interdisciplinari de consultoria al 061 Salut Respon?

Atendràs i donaràs resposta mèdica a les consultes que fan els ciutadans i professionals per qualsevol de les vies d’entrada al 061 Salut Respon, segons els procediments, guies i protocols del SEM i de Salut, per aconseguir donar una atenció de qualitat, eficient i resolutiva centrada en la persona / usuaris que demanen l’atenció del 061/SR.

Responsabilitats
Rebràs formació i faràs estades pràctiques inicials per poder desenvolupar les competències necessàries per dur a terme les RESPONSABILITATS següents:

Realitzar la consulta sanitària, anamnesi dirigida i accés a Història Clínica Compartida, establint una orientació sindròmica o determinació del motiu de la consulta.
Donar resposta a la demanda amb assignació de recursos i la corresponent prioritat, derivació o consell sanitari.
Donar suport sanitari telefònic fins l’arribada del recurs i quan doni un valor afegit a l’atenció de l’usuari, seguiment fins la finalització i tancament de l’incident.
Realitzar el registre assistencial amb les Codificacions CIM10 i decisions preses per fer possible el contínuum assistencial amb els equips de primària i/o altres proveïdors de salut que atenen el pacient.
Consulta ICO 24h i a la resta de cartera de serveis del 061 Salut Respon que es determini.
Atenció sanitària no presencial en programes específics ( deshabituació tabàquica, consell al viatger o d’altres).
Participació en projectes, reunions i grups de treball per la millora contínua de l’atenció.
Participació en grups de millora i en la implementació de nous projectes.
Revisió de les fonts d’informació, Guies/Protocols/Instruccions pel desenvolupament de l’activitat al lloc de treball.
Participació en la formació de professionals de nova incorporació i d’alumnat de Màsters i/o de Post Graus. Formar i tutoritzar els professionals en pràctiques.

crossmenu