Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
20.06.2024
Especialitat
Medicina Familiar i Comunitària
Àmbit geogràfic
GIRONA
Durada
Indefinida al 100% de jornada
Funcions del lloc de treball

METGE / METGESSA ATENCIÓ PRIMÀRIA D’ADULTS
S’ofereix:
o Lloc: Àrea Bàsica de Salut de La Cerdanya (CAP’s i consultoris locals de la Cerdanya gironina i lleidatana)
o Contractació indefinida a la Fundació Hospital de Puigcerdà
o Jornada laboral a temps complet (100%)
o Horari de treball: jornada ordinària de matins i/o tardes més atenció continuada (guàrdies presencials i localitzables), segons necessitats del servei i amb els descansos establerts legal o convencionalment
o Retribució econòmica: la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació (conveni col·lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut)
o Data d’incorporació: immediata
Es demana:
o Llicenciatura en Medicina, Grau en Medicina o estar en possessió del títol de medicina homologat a Espanya
Es valora:
o Especialitat: Medicina Familiar i Comunitària
o Carnet de conduir
o Disponibilitat de vehicle propi
o Experiència prèvia en Atenció Primària d’adults
o Experiència en actuacions d’urgències
o Experiència o Formació en el desenvolupament d’Activitats de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, Salut Comunitària i Educació Grupal
o Millora contínua dels coneixements i competències professionals relacionada amb atenció primària d’adults, valorable en funció de les hores totals de formació continuada realitzada i de la tipologia de la formació
o Capacitat d’organització i de resolució de problemes
o Adaptació a noves situacions i nous reptes
o Actitud proactiva
o Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma positiva
o Capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses
o Coneixements, a nivell d’usuari, d’eCap, del caché, Aegerus, Microsoft Office, Windows, Internet i Outlook
o Coneixements del territori
o Coneixement del propi servei (ABS Cerdanya)

Les persones interessades han de remetre, al Departament de Recursos Humans (rrhh@fhp.cat), una carta argumentant la seva motivació per a desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un currículum vitae i de tota la documentació acreditativa per a la seva valoració. S’acceptaran candidatures fins que el lloc de treball estigui cobert.

crossmenu