Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
05.02.2024
Especialitat
Immunologia
Àmbit geogràfic
Hospital de Sant Pau (Barcelona)
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica o Farmàcia
 Títol d’especialista en Immunologia
 Experiència mínima d’un any en Consulta d’Immunologia Clínica

Es valorarà:
 Experiència en Immunologia Clínica d’Immunodeficiències i de fertilitat immunomediada
 Experiència en laboratori d’Immunogenètica del transplantament i d’Immunodeficiències primàries.
 Experiència en Immunosenescència
 Experiència en l’elaboració de protocols clínics i de laboratori
 Formació amb màster en Immunologia
 Formació amb cursos de societats científiques reconegudes en l’àmbit de la Immunologia
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/l Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
• Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i descarregar el barem (en format excel) https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
• *El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
• Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de març de 2024

crossmenu