Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
11.12.2023
Especialitat
Gestió sanitària
Àmbit geogràfic
Hospital de Val de Aran "Espitau Val d'Aran"
Durada
Cobertura de plaza
Funcions del lloc de treball

Lloc de treball
 Dirigir, coordinar i supervisar l'equip de professionals, amb una clara vocació d'atenció a l'usuari.
 Assegurar la qualitat assistencial a través de l'actualització i el compliment de protocols i procediments.
 Coordinar l'estratègia dels serveis assistencial i contribuir a desenvolupar les eines que en facilitin la
implementació al territori.
 Assegurar la consecució dels objectius estratègics i operatius de l’Organització amb la màxima eficàcia,
eficiència i qualitat.
 Formar part d' un equip de treball interdisciplinari, en creixement on es fomenta la formació continuada, i
promoció de la salut i integració social. Integrat a la xarxa sanitària pública.
 Amb activitats comunitàries i d' atenció integral en coordinació amb la resta dels serveis.

Es requereix
 Llicenciatura o Grau en Medicina.
 Especialista via MIR o homologació vigent a Espanya.
Si es valora
 Anys d'experiència professional.
 Formació addicional, tipus postgrau, màster o doctorat.
 Formació continuada i complementària relacionat amb el lloc de treball.
 Coneixement de llengua aranesa

S'ofereix
 Contractació indefinida fins a cobertura de plaça.
 Programa actiu de formació continuada i actualització professional.
 Participació en un programa innovador d' integració de serveis sanitaris i socials.
 Participació en comissions hospitalàries i grups de treball.
 realitzarà guàrdies localitzades hospitalàries.
 Excel·lent oportunitat professional amb bon ambient de treball i entorn d'alta qualitat de vida.
 Condicions laborals i retributives en base al III Conveni Col·lectiu SISCAT.
 Incorporació immediata o a determinar.

crossmenu