Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
09.11.2022
Especialitat
Geriatria
Àmbit geogràfic
MALGRAT DE MAR
Durada
Contracte laboral temporal de llarga durada
Funcions del lloc de treball

Es selecciona Metge/ssa Geriatra per l’ABS de Salut de Malgrat de Mar-Palafolls per integrar-se a l’Equip d’Atenció Domiciliària Integral. Així mateix, s’espera que pugui actuar com a consultor de la resta de metges de l’ABS en l’atenció al pacient fràgil i crònic complex. El centre d’atenció primària està Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. És un centre docent, en el que es formen MIR de medicina de família. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva forma a més MIR en medicina interna i MIR i EIR de Geriatria.

L’organització aposta per la recerca, tant des del Servei d’Atenció Domiciliària Integral com des de l’Atenció Primària.

S’ofereix
• Contracte laboral temporal de llarga durada.
• Jornada Completa més guàrdies.
• Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda:
• Dissabtes presencial de 9 a 15h.
• Guàrdies localitzables telefòniques (dissabte tarda, diumenge i festius).
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
• Incorporació immediata o a determinar (inici 2023)

Se selecciona Medico/a Geriatría para el ABS de Salud de Malgrat de Mar-Palafolls para integrar-se en el Equipo de Atención Domiciliaria Integral. Así mismo, se espera que pueda actuar como consultor del resto de médicos del ABS en la atención al paciente frágil y crónico complejo. El centro de atención primaria esta integrado en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud. Es un centro docente, en el que se forman MIR de medicina de familia. La Corporación de Salud del Maresme y la Selva forma a MIR medicina interna y MIR e EIR de Geriatría.

La organización apuesta por la investigación, tanto desde el servicio de atención domiciliaria integral como desde la atención primaria.

Se ofrece
• Contrato laboral temporal de larga duración.
• Jornada Completa más guardias.
• Guardias en Hospitalización a domicilio según rueda:
• Sábados presencial de 9 a 15h.
• Guardias localizables telefónicas (sábado tarde, domingo y festivos).
• Condiciones laborales en base al II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud.
• Incorporación inmediata o a determinar (inicio 2023).

Contacte: Laura Clotas (desenvolupament de RH), rrhhd@salutms.cat

crossmenu