Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
08.06.2022
Especialitat
Geriatria
Àmbit geogràfic
LLEIDA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Funcions:
• Realitzar el reconeixement mèdic a cada nou usuari-a i emplenar la corresponent historia metgessa i certificacions professionals, informant de les indicacions de tipus de vida més concorde, la rehabilitació necessària i el tractament a seguir si fa falta.
• Atendre les necessitats assistencials dels usuaris-as. Realitzar els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més concordes en cada cas per a dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels residents del Centre.
• Dirigir el programa de mobilització i rehabilitació dels usuaris-as, fixant en equip els programes a desenvolupar de manera individual i en grup, realitzant el seguiment i avaluant els programes conjuntament amb l'equip format per totes les persones que intervenen.
• Assistir al personal destinat a la centro en els casos de necessitat i d'urgència.
• Com a màxim responsable del seu departament mèdic, en el cas que el Centre no pugui tractar degudament als usuaris-as, derivar-los a un centre hospitalari o de salut.
• Participar en la Comissió de supervisió i seguiment de l'usuari-a quant a les necessitats assistencials i de la vida diària dels residents i dels usuaris-as del Centre de dia (si aplica), la qual cosa farà en col·laboració amb la Direcció del Centre, professionals de Psicologia, Treball Social, etc., d'acord amb la situació física dels usuaris-as, els objectius a aconseguir i les característiques del Centre.
• Programar i supervisar els menús i dietes alimentàries dels residents o usuaris-as.
• Supervisar el treball del personal.
• Supervisar l'estat sanitari de les dependències del Centre.
• En general, totes aquelles activitats no especificades que se li demanin, d'acord amb la seva titulació i professió.
• Informar sobre l'estat de salut de l'Usuari.
Responsabilitats:

• Responsabilitzar-se del procés de cuidar la persona gran, de manera individualitzada, mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat.
• Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia, dirigides a les persones grans
• Assumir la responsabilitat de les seves decisions i accions, i centrar la seva praxi professional en el respecte a la persona gran i la seva família.
Competències i habilitats valorables:
• L' assumpció de la responsabilitat de les seves decisions i accions, i ser autocrític/a.
• L'organització, la coordinació i la resolució.
• El treball interdisciplinari.
• L' escolta activa i la capacitat de comunicació.
• L' empatia.
• L' observació i l' anàlisi.
• Treball en Equip
• Orientació a les persones
• Participa per a construir

Oferim:
• Jornada Laboral: Parcial 20 hores setmanals.
• Horari: De dilluns divendres 4h diàries a concretar segons disponibilitat.
• Tipus de contracte: Indefinit
• Incorporació immediata.
Requisits:
• Llicenciatura i/o Grau en Medicina: Valorable formació en geriatria.
• Valorable un any experiència en lloc similar.
• Nivell usuari manejo paquet Office.
• Salari: 22.000 € bruts anuals x 14 pagues

crossmenu