Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
17.11.2022
Especialitat
Farmacologia Clínica
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Farmacologia Clínica
▪ Postgrau o Màster en Economia de la Salut
Es valorarà:
▪ Formació i experiència en Farmacovigilància i consulta terapèutica
▪ Experiència en avaluacions econòmiques dins de projectes de recerca clínica
▪ Experiència en suport a la investigació clínica, avaluació de protocols i bioètica
▪ Coneixements d’anglès oral i escrit
▪ Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària
Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment
sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats
assistencials de l’Hospital.
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN
FARMACOLOGIA CLÍNICA
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un
termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a
Catalunya.
S’ofereix:
▪ Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida a temps complet
▪ Horari de treball segons planificació
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que
trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en
format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv129@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la
convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en
tots els seus apartats.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcPpOICC3Jez7Cq8RhPS28rjkuqbvfxboCctWuCbAhIj4-
8w/viewform?usp=sf_link
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de desembre a les 14 hores
Barcelona, 17 de novembre de 2022

crossmenu