Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
16.05.2023
Especialitat
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Àmbit geogràfic
Hospital Universitari Sant Joan de REUS (Tarragona)
Durada
1 any prorrogable per cobrir plaça estructural
Funcions del lloc de treball

Es requereix:
• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia durant l’any 2023.
• Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:
- Títol de metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.

Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.
- Incorporació immediata

crossmenu