Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
27.06.2023
Especialitat
Aparell Digestiu
Àmbit geogràfic
REUS
Durada
6 mesos prorrogables
Funcions del lloc de treball

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU I PROVES ESPECIALS per l'Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:
• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, i titulació d’especialista en Aparell Digestiu o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Aparell Digestiu durant l’any 2023. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Es valorarà:
• Títol de metge/essa especialista en Aparell Digestiu en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en aparell digestiu en l’àmbit hospitalari.
• Formació i experiència específica en endoscòpia avançada.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA AP DIG 06 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Francisco José Martínez Cerezo (Director del Servei d’Aparell Digestiu i Proves Especials de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53133 mòbil: 651880584; e-mail: franciscojose.martinez@salutsantjoan.cat

crossmenu