Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
16.11.2023
Especialitat
Al·lergologia
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Al·lergologia
 Formació en patologia al·lèrgica d'alta complexitat, particularment procediments de desensibilització a aliments i fàrmacs.

Es valorarà:
 Experiència en desensibilització a quimioteràpics en Hospitals de Tercer Nivell.
 Experiència en Unitat d’Asma Greu Acreditada
 Experiència en investigació clínica
 Formació BLS (Basic Life Suport) actualitzat, així com certificat al dia de GCP (Good Clinical Practices).
 Disponibilitat hospitalària de TARDES
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
• Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i el barem (en format excel) https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
• *El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
• Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
• Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de desembre 2023

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l’Hospital de Sant Pau https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories

crossmenu