Secció Col·legial de Metges acupuntors, homeòpates i medicina naturista

Presidenta Dra. Maria Esther Alvaro Tejedor
Secretària Dra. Marta Serra Jane  
Tresorera Dra. Josefa Macià Fornós  
Vocal Dra. Carolina de Dios González  
Vocal Dr. Jordi Caselles Sureda  
   
Telèfon 973 270 811  
Fax 973 271 141  
Mail acuhomnat@comll.cat  

 

 

Adjunt: