Secció Col·legial de Metges de Medicina del Treball

  President   Dr. Joan Antoni Grau del Cerro
  Secretari   Dra. Laura Modol Vilalta
  Tesorer   Dr. Gaspar Miralbes Lluelles
  Vocal   Dr. Manel Masich Polo
  Vocal   Dra. M. Mercedes Miranda Royo
  Vocal   Dra. M. Teresa Miró Melcior
  Vocal   Dra. Assumpció Piñol Morera
     
  Telèfon   973 270811
  Fax   973 271141
  Mail   mtsc@comll.cat

 

 

Adjunt: