NOU HORARI ORDINARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL COMLL

Es comunica a la col·legiació i al públic en general que a partir del dia 2 de
novembre de 2017 entrarà en vigor un nou horari ordinari d’atenció al públic.

De 1 de setembre a 30 de juny
De dilluns a dijous: De 9,00 a 18,00 h.
No obstant, de dilluns a dijous, hi haurà un empleat de guàrdia de les 18h a les 20h, per atendre TEMES NO DE TRÀMIT (reunions, formació, etc)

Divendres: De 9,00 a 14,00 h.

De l’1 de juliol fins el 31 d'agost
De dilluns a divendres: De 8,00 a 15,00 h.

Els dimecres es perllongarà l’horari de 15,00 a 16,00 h. i hi haurà un empleat/da de guàrdia.

S’aconsella sol·licitar cita telefònica abans de venir al Col·legi per a
realitzar alguna gestió que requereixi atenció personalitzada.